Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) lägger nu fram en ny rapport som visar att de som har problem med fetma bör äta strikt lågkolhydratkost  i högre uträckning för snabbare viktminskning på kort sikt. Det har visat sig att lågkolhydratkost ger ett bättre resultat för viktminskning på kort sikt än vad lågfettkost gör.
 
Då övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem i både Sverige och resten av världen är det angeläget med en granskande rapport.
 
SBU kan däremot inte säga hur de olika kostråden påverkar hälsan på längre sikt.
 
Namn: Daniel Ringh
Ålder: 25 år
Yrke: Driftschef
Ort: Oslo, Norge


1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivare på distans!

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, och jag trodde att den skulle ta mer tid än vad den har gjort! Jag tycker det är jättebra att ha gått Kostrådgivarutbildningen och få mina kunskaper på pränt.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Jag tycker det var bra! Jag trodde att utbildningen skulle vara svårare än vad den var men det berodde nog på att jag hade en del förkunskaper sedan tidigare.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Jag fick alltid fått snabba svar från läraren och feedback på det jag hade gjort.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Jag har tänkt läsa vidare till Naprapat och tycker Kostrådgivarutbildningen är ett bra komplement till den utbildningen. Att jag har läst till Kostrådgivare, som gett mig nya kunskaper inom hälso-området, kommer vara en stor fördel för mig när jag ska söka in på Naprapatutbildningen eftersom det är så svårt att komma in på den utbildningen.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, absolut! Jag har fått grunden genom den här utbildningen vilket har väckt mitt intresse för att förkovra mig ytterligare inom området.

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, det skulle jag absolut göra till de som är intresserade av området!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig!

Namn: Sabrina Saberi
Ålder: 35 år
Yrke: Undersköterska
Ort/län: Jönköping

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivare på distans

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, jag är jättenöjd!

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Kursinnehållet var mycket bra och lärorikt. Man fick många nya insikter som man inte visste något om innan. Det var väldigt spännande tycker jag.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Jag tyckte läraren var jättebra och jag är jättenöjd med henne. Hon får högsta betyg av mig.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Jag är undersköterska men jag skulle även vilja bli egenföretagare och arbeta med kost och hälsa framförallt på webben.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, verkligen! Jag tycker den har varit jättebra och jag är nöjd med hela konceptet. Lärorikt och spännande och som helhet är jag jättenöjd! Det finns absolut inget att klaga på.

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, absolut det skulle jag definitivt!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, jag har redan sett ut några nya kurser som jag kommer läsa under våren/ hösten.