Namn: Johan Ingemarsson
Ålder: 23
Yrke: PT (Personlig Tränare)
Ort: Lillehammer Norge, Örebro Sverige

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivare på distans.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, absolut! Jag tyckte att er utbildning var seriös och innehöll många bra och utmanande uppgifter.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Kursinnehållet på utbildningen täckte stora områden och hade ett väldigt brett spektra. Det var också bra att utbildningen innehöll praktiska uppgifter som var varierande och givande.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Väldigt bra! Hon svarade alltid så fort som möjligt och var alltid ute i god tid med all info så det funkade jättebra.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Jag jobbar idag som platschef på ett gym och som personlig tränare. Eftersom jag nu har diplom som Kostrådgivare kommer jag att satsa mer på det och sälja in Kostrådgivning mer enskilt förutom PT-uppdragen.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, det gör jag!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, absolut! Jag tycker utbildningen passar utmärkt att läsa eftersom den går på distans och inte är ortberoende. Det gör att det blir lite mer flexibelt. Det är också bra att man har så lång tid på sig eftersom jag jobbat vid sidan av mina studier.

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, absolut. Jag är mycket nöjd med utbildningen.

Namn: Sofia Brändström
Ålder: 36
Yrke: Undersköterska, på vårdcentral/instruktör på gym
Ort: Munkedal

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivarutbildning på distans
samt Fördjupningskurs för Kostrådgivare (Idrottsnutrition samt Sockerberoende).

2. Motsvarade utbildningarna dina förväntningar?
Ja, mycket bättre än förväntat. Jag har lärt mig mycket mer än vad jag trodde jag skulle göra.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningarna?
Det var mycket bra och ingående kursinnehåll med en väldigt stor bredd. Det är bra att utbildningarna går in på så många olika områden och ger fördjupade kunskaper.
Tyckte även att sockerberoendedelen på fördjupningskursen var toppen!

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Jättebra, väldigt snabb respons på de frågorna jag skickat.

5. Vad har du för mål med utbildningarna och vad är dina framtidsplaner?
Jag ville läsa utbildningarna både för min egen del för att leva som jag lär. Jag ville även dra nytta av utbildningarna i mitt arbete som undersköterska på vårdcentralen där jag arbetar samt i mitt yrke som instruktör på gymmet.

Jag ville också få djupare kunskaper, för att få nya vinklingar, då det hela tiden händer så mycket nytt inom kostområdet. Jag har även startat eget företag, efter att jag genomfört utbildningarna hos er, och kommer att få stor nytta av mina kunskaper i mitt företag www.sundsjalsundkropp.se

6. Känner du dig nöjd med utbildningarna?
Ja, det gör jag! Det var jättebra att kunna ha lite mer tid på sig är man arbetar samtidigt.

7. Skulle du rekommendera utbildningarna vidare?
Ja, absolut!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, jag har redan funderat ut några olika utbildningar som jag vill läsa vidare hos er.