En studie på Umeås universitet visar att många barn i norra Sverige lider brist på D-vitamin i kroppen, trots intag av rätt kost.
 
Namn: Halla Afram
Ålder: 50 år
Yrke: Kokerska i Botkyrka kommun
Ort: Stockholm

1. Vilken utbildning har du läst?
Allergi informatör – födoämnesallergier och kostbehandling

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, absolut. Jag tycker kursen var jättebra och jag fick lära mig mycket mer än jag trodde jag skulle göra.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Jag tycker att det var jättebra att det även ingick praktiska övningar och att det inte bara var att läsa böcker. Litteraturen och de olika länkarna som ingick att vi skulle läsa gav väldigt mycket. Även MI-motivarande samtal var jättebra att få insikt i. Det var även roligt med de praktiska övningarna där man fick gå ut i butik och leta reda på olika saker. Det är alltid roligt med sådana uppgifter, inte bara läsa i böcker och svara på frågor.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Jag tyckte den var bra och jag fick bra kommentarer som jag hade lätt att förstå.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Mitt mål med utbildningen var att höja min kompetens som kokerska, vilket jag nu har gjort. Mina framtidsplaner är att fortsätta kompetensutveckla mig inom området.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, absolut!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Det skulle jag absolut göra!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, det kan jag tänka mig!