"Nästan var tredje svensk över 70 år är undernärd. De flesta bor i sina egna hem, med eller utan hemtjänst. Men också på sjukhus och i äldreboenden är procentandelen undernärda hög. Det här problemet är lika stort som fetmaproblemet i befolkningen. Och inte bara i Sverige, utan i hela Europa. "

Artikel från doktorn.com 2011-12-16. Läs hela artikeln här.


För att förebygga undernäring, bland våra gamla, erbjuder vi nu en kostombudsutbildning för personal inom äldreomsorg i hela landet.


Kompetensutveckling av personalen är en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd.


För att förebygga undernäring och verka för god livskvalitet är det viktigt att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen. Behovet av energi och vissa näringsämnen förändras av olika anledningar vid åldrandet. Det är därför av yttersta vikt att maten och måltiderna individanpassas efter den äldres önskemål, vanor och behov.

För ytterligare information om utbildningen gå in på vår hemsida, under fliken Kurser.


"Många kan räddas. Av de 5.000 svenskar som får hjärt- och lungräddning efter plötsliga hjärtstopp, överlever endast var tionde. Det är en oacceptabelt låg siffra. Om samhällets resurser utnyttjas optimalt skulle var fjärde kunna räddas till livet, enligt nya rön. Vårt mål är att inom fem år rädda 750 liv årligen, skriver tolv hjärtexperter." Debattartikel från DN 2012-01-23. Läs hela artikeln här.

Rädda liv genom att se till att din personal har de rätta kunskaperna. Vi erbjuder nu en kurs i HLR- och första hjälpen med en utbildad HLR-instruktör. Kursen utbildar i hur man genomför hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp samt en kort introduktion i hur man använder hjärtstartare. Deltagarna får även kunskap i hur man bör agera vid andra olyckor och händelser, så som olycksfall och akut insjuknande av olika slag. På kursen får alla deltagare öva på en egen docka.

 

För ytterligare information om utbildningen, gå in och läs mer på vår hemsida under fliken Kurser.

 

Namn: Anna-Karin Mellblom
Ålder: 42
Yrke: Kock
Ort: Helsingfors, Finland

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivare på distans.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, det tycker jag!

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Kursinnehållet är bra!
Även valet av litteratur, Näring och hälsa av Ulla Johansson, tycker jag är bra.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Jag har fått den hjälpen jag har behövt så det är jag nöjd med.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Jag vill bredda mitt kunnande inom kost. Jag vill kunna använda det inom mitt nuvarande yrke, där jag arbetar med matlagning, ut mot både barn och vuxna.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, det skulle jag!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, det skulle vara intressant att göra.