I dagarna har en ny studie om svenskarnas saltintag lagts fram. Studien är en observationsstudie gjord på 100 000 personer i 18 länder, varav Sverige är ett.

Studien motsäger till viss del de saltrekommendationer som Livsmedelsverket (SLV) rekommenderar i dagsläget. SLV anser att svenskarnas intag, som i snitt ligger på 10 till 12 gram per dag, bör halveras till ett intag på max 6 gram salt per dag. Studien visar däremot på att de människor som har lägst risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke är de personer som har ett dagligt intag på 7-13,8 gram. Både de som ligger över och under detta saltintag låg i riskzonen att drabbas av dessa sjukdomar.

Studien visar också att ett högt saltintag var kopplat till högre blodtrycksvärden. Framför allt hos personer med redan etablerat högt blodtryck, hos dem som åt mer än 12 gram salt per dag och dem som var äldre än 55 år.

Livsmedelsverket anger att de ska titta närmare på studien för att se om det finns skäl att ändra rekommendationerna på ett dagligt intag av salt på högst 6 gram per dag.

- Det finns mycket litet vetenskapligt stöd för att sänka saltintaget till en nivå där få svenskar ligger idag. Samtidigt är en hög konsumtion fortfarande förknippad med ökad risk, både för högt blodtryck och för hjärtkärlsjukdom, säger Annika Rosengren professor i medicin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien..

Läs mer om studien i Dagens Medicin:

http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/allmanmedicin/faran-med-hogt-saltintag-tonas-ner-i-stor-studie/

 

Kommentera

Publiceras ej