Fisk är ett nyttigt livsmedel och är därför bra att äta ofta, gärna två till tre gånger i veckan. Men tyvärr innehåller vissa fiskar höga halter av miljögifterna dioxin och PCB som kan vara skadliga för hälsan.

Fiskar med höga halter av dioxin och PCB:

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern
  • Strömming/sill från Östersjön
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern

Äter man fisk med höga halter av dioxin och PCB flera gånger i månaden under många år kan det innebära en ökad risk för förgiftningssymtom som beteendestörningar, påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen. Det kan även orsaka cancer. Men för den som vid enstaka tillfällen äter dessa fiskar är det inga problem.

Rådet är att kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte äter fisk med höga halter av dioxin och PCB mer än två till tre gånger per år. Miljögifterna som finns lagrade i kroppen kan även övergå till fostret och orsaka fosterskador vid en framtida graviditet.

Livsmedelsverket säger att odlad lax kan du äta flera gånger i veckan. Men eftersom olika fiskarter innehåller lite olika nivåer av både hälsosamma näringsämnen och miljögifter är det bra att variera sorterna.

Läs mer om östersjölax och odlad på Livsmedelsverkets sida, http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/fisk-och-skaldjur/rad-om-odlad-lax/