Namn: Zelina Bexander
Ålder: 23 år
Yrke: Student
Ort: Amsterdam, Holland och Miami, USA

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivarutbildning på distans.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, absolut! Och allt har fungerat väldigt smidigt.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Utbildningen är väldigt övergripande. Den ger också en mycket bra grund för att läsa vidareutbildningar inom området.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Mycket bra och jag fick alltid snabba svar. Har fungerat bra trots att det bara är via mail.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Mitt mål är att få diplom som kostrådgivare för att starta eget någonstans runt om i världen.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, absolut!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, det skulle jag absolut göra!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, det har jag faktiskt redan kollat upp och kommer snart att anmäla mig till fler. Är väldigt nöjd med att allt har fungerat så bra hos er.