Namn: Johan Ingemarsson
Ålder: 23
Yrke: PT (Personlig Tränare)
Ort: Lillehammer Norge, Örebro Sverige

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivare på distans.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, absolut! Jag tyckte att er utbildning var seriös och innehöll många bra och utmanande uppgifter.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Kursinnehållet på utbildningen täckte stora områden och hade ett väldigt brett spektra. Det var också bra att utbildningen innehöll praktiska uppgifter som var varierande och givande.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Väldigt bra! Hon svarade alltid så fort som möjligt och var alltid ute i god tid med all info så det funkade jättebra.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Jag jobbar idag som platschef på ett gym och som personlig tränare. Eftersom jag nu har diplom som Kostrådgivare kommer jag att satsa mer på det och sälja in Kostrådgivning mer enskilt förutom PT-uppdragen.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, det gör jag!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, absolut! Jag tycker utbildningen passar utmärkt att läsa eftersom den går på distans och inte är ortberoende. Det gör att det blir lite mer flexibelt. Det är också bra att man har så lång tid på sig eftersom jag jobbat vid sidan av mina studier.

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, absolut. Jag är mycket nöjd med utbildningen.