En ny studie visar att nästan 50 % av alla yrkesverksamma svenskar har en så dålig kondition att det påverkar deras hälsa negativt. En dålig kondition ökar risken för flertalet sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Läs mer om studien här https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7094630

Studien visar på att det finns ett behov av ett ökat stöd och information till den berörda gruppen. Genom att läsa vår Livsstilsrådgivarutbildning får du en bred kunskapsbas inom hälsoområdet och kan förmedla rätt kunskaper till en hälsosammare livsstil för gemene man.  Läs mer om utbildningen här http://bergklinteducation.se/utbildningar/diplomeradlivsstilsradgivare.html

Tio tips för en hälsosammare vardag

  • Ta trapporna i stället för hissen
  • Cykla till arbetet eller skolan
  • Gå av bussen några hållplatser tidigare eller parkera lite längre bort
  • Lägg undan fjärrkontrollen
  • Ta en lunchpromenad
  • Skaffa dig en stegräknare för att öka antalet steg per dag
  • Upptäck din hemort, gör en kulturvandring i din närmiljö
  • Välj omvägar i stället för genvägar
  • Stå inte still när du pratar i mobiltelefonen
  • Stå mer när du arbetar vid datorn
fysisk aktivitet, hälsosam, kondition,

Kommentera

Publiceras ej