Namn: Catharina Basth
Ålder: 53 år
Yrke: Lantbrukare och kock/kokerska
Ort: Vollsjö

1. Vilken utbildning har du läst?
Kostombud – kost för äldre.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, det tycker jag absolut. Jag är väldigt nöjd och tycker den var väldigt bra då jag har fått många nya kunskaper inom området. Tycker att det är en bra utbildning för att vidareutveckla sig.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Jag tycker det var ett bra och varierande kursinnehåll. Jag tycker också att det är viktigt att satsa på specialinriktningar.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Jag tyckte jag fick snabba svar och bra feedback vid kontakt med läraren.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Mina framtidsplaner är att arbeta inom kök för att jag ska kunna göra bra kostsammansättningar för hela dygnet. Även för helheten för de olika kosterna inom respektive område.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, det gör jag!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, det skulle jag! Eftersom detta är ett så pass viktigt område, rekommenderar jag så många som möjligt som arbetar inom äldreomsorgen, att läsa en sådan här kurs. Utbildningen leder till, en bredare kompetens och förståelse, inom området som är så viktigt i arbetet med de äldre.

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, jag har redan anmält mig till er Allergikostutbildning. Det har jag gjort för att jag var så nöjd med Kostombudsutbildningen samt att jag vill förkovra ytterligare för att kunna arbeta även ut mot skolkök. Många skolkök har som krav att man ska ha läst en utbildning inom Allergikost för att få arbeta för dem.

Kommentera

Publiceras ej