"Nästan var tredje svensk över 70 år är undernärd. De flesta bor i sina egna hem, med eller utan hemtjänst. Men också på sjukhus och i äldreboenden är procentandelen undernärda hög. Det här problemet är lika stort som fetmaproblemet i befolkningen. Och inte bara i Sverige, utan i hela Europa. "

Artikel från doktorn.com 2011-12-16. Läs hela artikeln här.


För att förebygga undernäring, bland våra gamla, erbjuder vi nu en kostombudsutbildning för personal inom äldreomsorg i hela landet.


Kompetensutveckling av personalen är en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd.


För att förebygga undernäring och verka för god livskvalitet är det viktigt att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen. Behovet av energi och vissa näringsämnen förändras av olika anledningar vid åldrandet. Det är därför av yttersta vikt att maten och måltiderna individanpassas efter den äldres önskemål, vanor och behov.

För ytterligare information om utbildningen gå in på vår hemsida, under fliken Kurser.


Kommentera

Publiceras ej