En ytterligare stor studie styrker sambandet mellan socioekonomiska faktorer och matvanor.

En ny nationell studie, utförd av Livsmedelsverket, visar att socioekonomiska faktorer har stor betydelse på ungdomars matvanor. Studien visar att ungdomar med högutbildade föräldrar har bättre matvanor än de med lågutbildade föräldrar. Ungdomar med lågutbildade föräldrar har sämre matvanor och äter bland annat mindre grönsaker och fisk samt mer sötsaker, även övervikt och fetma är vanligare hos dessa ungdomar. Resultatet är oroväckande då det kan leda till brist på olika näringsämnen och kostrelaterade sjukdomar på sikt.

Studien visar på att det finns ett stort behov, i samhället, av att det satsas aktivt på kostrådgivning ut mot berörda grupper. Detta gör exempelvis Kostrådgivare och Livsstilsrådgivare till en viktig länk för att förbättra förutsättningarna för en hälsosammare livsstil.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida, https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/stora-skillnader-i-ungdomars-matvanor?ll=1

Kommentera

Publiceras ej