Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) lägger nu fram en ny rapport som visar att de som har problem med fetma bör äta strikt lågkolhydratkost  i högre uträckning för snabbare viktminskning på kort sikt. Det har visat sig att lågkolhydratkost ger ett bättre resultat för viktminskning på kort sikt än vad lågfettkost gör.
 
Då övervikt och fetma är ett stort hälsoproblem i både Sverige och resten av världen är det angeläget med en granskande rapport.
 
SBU kan däremot inte säga hur de olika kostråden påverkar hälsan på längre sikt.
 

Kommentera

Publiceras ej