Namn: Mona Bengtsson
Ålder: 58 år
Yrke: Friskvårdskonsulent i Gnosjö kommun
Ort: Gnosjö kommun

1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivarutbildning på distans.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, mer än väl! Den var väldigt proffsigt upplagd. Den låg också på en så pass hög nivå som jag känner att jag fått väldigt stor nytta av.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Det var bra och innehöll allt som behövdes! Jag tyckte inte att något saknades. Även MI-Motiverande samtal var bra för det får man stor nytta av som Kostrådgivare.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Den var jättebra! En väldigt sympatisk lärare som gav snabba svar och konkreta kommentarer.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Målet är att utbildningen ska vara ett komplement till min nuvarande utbildning. Att jag ska kunna erbjuda något nytt till de anställda där jag arbetar i Gnosjö kommun.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, mycket! Den kändes jättebra och jag kommer få stor nytta av mina nya kunskaper!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, absolut det har jag redan gjort!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, eftersom det var så hög kvalité på denna utbildning så kan jag mycket väl tänka mig det.

Kommentera

Publiceras ej