Namn: Karin Johansson
Ålder: 36
Yrke: Administratör
Ort: Göteborg

1. Vilken utbildning har du läst?
Hälsoinspiratörsutbildningen på distans.

2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, absolut. Jag har lärt mig jättemycket nya saker som jag kommer att få stor användning av i min roll som Hälsoinspiratör.

3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Jag tycker kursinnehållet var väldigt innehållsrikt och mycket pedagogiskt upplagt.

4. Hur uppfattarde du supporten från läraren?
Supporten från läraren var jättebra. Fick alltid bra och utförliga svar på mina frågor.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Mitt mål är att få arbeta så mycket som möjligt med hälsofrågor ut mot mina medarbetare på min arbetsplats. I framtiden kan jag tänka mig att läsa ytterligare för att förkovra mig inom området.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, definitivt.

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, det skulle jag absolut göra då jag är mycket nöjd med utbildningen!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
När jag väl har bestämt mig för vad jag skulle vilja läsa mer inom området så kommer jag definitivt att läsa någon mer utbildning hos er.