Namn
: Kristoffer Hanek
Ålder: 33 år
Yrke: Kökschef
Ort: Västra Frölunda
 
1. Vilken utbildning har du läst?
Diplomerad Kostrådgivarutbildning på distans.
 
2. Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Ja, absolut!


3. Vad anser du om kursinnehållet på utbildningen?
Jag tycker det var bra. Även innehållet i kursmaterialet och val av litteratur tycker jag är bra.

4. Hur uppfattade du supporten från läraren?
Väldigt bra! Jag fick svar med en gång när jag ställt frågor.

5. Vad har du för mål med utbildningen och vad är dina framtidsplaner?
Jag vill utveckla mig för att få mer kunskap vilket jag har nytta av både arbetsmässigt och privat. Kommer eventuellt att starta eget.

6. Känner du dig nöjd med utbildningen?
Ja, det gör jag absolut!

7. Skulle du rekommendera utbildningen vidare?
Ja, det skulle jag göra!

8. Skulle du kunna tänka dig att läsa fler utbildningar hos Bergklint education?
Ja, jag kan tänka mig att läsa fler inriktningar där jag kan bredda mina kunskaper ytterligare.