Fler och fler studier visar att ett för lågt intag av olika näringsämnen, som bland annat vitaminer och mineraler, kan leda till ett flertal olika sjukdomar som exempelvis olika livsstilssjukdomar, autoimmuna sjukdomar, led- och muskelvärk och psykiska besvär.

Det finns i dag en stor kunskapsbrist bland folk i allmänhet gällande vilka näringsämnen som är viktiga att få i sig via kosten. Vilket visar på att det finns ett behov av människor med rätt kompetens inom området som kan vägleda till bra alternativ som ger en bättre hälsa.

Vill du kompetensutveckla dig inom kost, hälsa och livsstil och coacha, peppa och motivera andra människor till en hälsosammare livsstil? Vi har ett flertal utbildningar inom hälsoområdet som är högt ansedda på marknaden och som gör dig väl förberedd för att verka inom området.

Du kan läsa mer om alla våra utbildningar på vår hemsida, http://bergklinteducation.se/utbildningar/index.html

Kommentera

Publiceras ej