Enligt en ny rapport från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, blir européerna allt fetare och Sverige är ett av de länder där fetman ökar snabbast. Det kommer att ställa oerhört stora krav på samhällsapparaten när dessa individer senare drabbas av olika folkhälsosjukdomar. Detta kan innebära en hälsokris av kolossala proportioner.

Risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar ökar genom fetma. Personer med grav fetma dör i genomsnitt tio år tidigare än normalviktiga, hävdar OECD i sin rapport. En känd fetmaforskare, Claude Marcus, hävdar att de som lider av svår fetma i vuxen ålder nästan alla har varit överviktiga och feta som barn vilket ökar risken för sjuklighet senare i livet. Detta visar betydelsen av att tidigt förebygga och sätta in åtgärder för att motverka övervikt och fetma.

År 2030 beräknas andelen svenska överviktiga eller feta kvinnor till 56 procent och motsvarande siffra för männen är 71 procent. För Irland och Grekland är scenariot än värre. Beräkningar visar att för männen på Irland och i Grekland kommer cirka 89 procent respektive 77 procent vara överviktiga eller feta år 2030.

Den här alarmerande utvecklingen visar att många människor är i stort behov av råd och stöd gällande hälsosamma levnadsvanor. Detta innebär att det finns ett stort behov av kompetenta yrkesgrupper såsom Kostrådgivare, Livsstilsrådgivare, Hälsoinspiratörer, Dietister, Kostekonomer och liknande, både nu och i framtiden. Detta för att hantera och vägleda individer till en mer hälsosam livsstil.

Läs mer i nedanstående länkar

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4819065

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fetma-pa-vag-att-explodera-i-sverige_4541268.svd

OECD-rapporten i sin helhet

 

 
 
 

Kommentera

Publiceras ej