Åsikterna om hur mycket och vad för slags fett vi bör äta är något som ständigt debatteras både bland allmänheten och professionella inom området. Livsmedelsverket har därför gått ut med ett klargörande om vad  som gäller enligt deras rekommendationer. 


"Livsmedelsverkets råd baseras på vetenskap
Livsmedelsverkets råd grundar sig på den samlade vetenskapliga forskningen i världen – även nyare studier och rön prövas förstås. Livsmedelsverket bedriver ingen egen forskning, utan samarbetar med de främsta forskarna i både Sverige och internationellt. All den samlade vetenskapen värderas för att kunna ge så välgrundade råd som möjligt om mat och näring till den friska befolkningen."

Vill du veta mer om vad Livsmedelsverket anser så gå in och läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Kommentera

Publiceras ej